ร่างประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องประกาศ ประกาศจัดซื้อรถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จำนวน 26 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย  -   (10/9/2561 13:44:16)

Download