ร่างประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 150 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • ร่างประกาศฯ.pdf