ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง การเช่ารถยนต์ส่วนกลางสำหรับใช้ประจำสำนักงาน กสทช. เขต รวม 14 เขต จำนวน 47 คัน

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • ร่างประกาศฯ-(2).pdf