(ร่าง)ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงอาคารสำนักงาน กสทช. (หลักสี่) ชั้น 3 4 และ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย  -   (12/10/2561 11:32:41)

Download

  • ร่างเอกสารประกวดราคาฯ.pdf
  • ร่างประกาศฯ.pdf