ร่างประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 ศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

  • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างฯ.pdf

สร้างโดย  -   (18/10/2561 14:47:21)