ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างทำและพัฒนาระบบการวางแผนการเงิน การงบประมาณ และระบบจัดเก็บรายได้ สำนักงาน กสทช. ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย  -   (19/10/2561 17:04:38)

Download

  • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างฯ.pdf