ร่างประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช.เขต 21 (ขอนแก่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • เอกสารประกอบ1.pdf
  • เอกสารประกอบ2.pdf
  • ร่างประกาศฯ.pdf