ร่างประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงานของ สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • เอกสารประกอบร่างประกาศฯ_1.zip
  • เอกสารประกอบร่างประกาศฯ_2.zip
  • เอกสารประกอบร่างประกาศฯ_3.zip
  • ร่างประกาศฯ.pdf