การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและการร่างรัฐธรรมนูญ

    พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่า ในปี 59 จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไปและขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยให้อดทน แม้จะทำในสิ่งที่ยากหรือยากขึ้น ขอเพียงมีศรัทธา มีความหวัง มีกำลังใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมอบให้แก่กันและกันในเวลานี้ เพื่อจะเป็นพลังขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศต่อไป … นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการร่างรัฐธรรมนูญว่า สิ่งสำคัญคือ กลไกในการดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง ได้แก่ 1. การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ประชาชนมีสิทธิต้องรับรู้และแสดงความคิดเห็น 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกบุคคลเป็นผู้บริหารประเทศ และ 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะมาสมัครเป็น ส.ว. ส่วนการวางกลไกให้การทุจริตลดลงอย่างเป็นรูปธรรม จะกำหนดคุณสมบัติคนที่เข้าสู่การเมืองทุกองคาพยพ ... นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษก กรธ. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม กรธ. ในวันที่ 11 - 17 ม.ค. 59 ที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ว่า จะรวบรวม และทบทวนร่างรัฐธรรมนูญอีกครั้งเป็นรายมาตรา โดยนำข้อมูลความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนไปพิจารณาด้วย ทั้งนี้ จะมีการแถลงทุกวัน และยืนยันว่า กรธ. ร่างรัฐธรรมนูญโดยอิสระ มุ่งประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก …
นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คนที่ 1 เปิดเผยว่า สปท. ตั้งเป้าหมายให้ปี 59 เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ โดยเร่งรัดการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อส่งต่อให้ ครม. และ สนช.

สร้างโดย   - admin NBTC