การขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน


    นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้เข้าพบหารือ
เรื่องการขนส่งทางเรือโดยเฉพาะการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ให้เป็นประตูการค้าของประเทศที่ขณะนี้โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการในระยะที่ 2 โดยมีการก่อสร้างท่าเรือชายฝั่งที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงศูนย์การเดินรถไฟ ซึ่งจะสามารถเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการขนส่งสินค้า ... นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยถึงการผลักดันความร่วมมือเชื่อมโยงการขนส่งในกลุ่มอาเซียน เบื้องต้นมีการลงนามพิธีสารระหว่างประเทศไทย - ลาว     เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเชื่อมโยงระหว่างประเทศได้ภายใต้ข้อกำหนดระหว่างอาเซียนเรื่องใบอนุญาตการขับขี่ การปรับเปลี่ยนป้ายทะเบียน
เป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำใบอนุญาตขับขี่รถที่มีภาษาอังกฤษกำกับควบคู่ คือ ใบขับขี่
รุ่นสมาร์ทการ์ดที่ใช้อยู่ปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไทยสามารถนำใบขับขี่ไปใช้ในประเทศอาเซียน ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการยอมรับใบอนุญาตขับขี่รถในประเทศที่ออกโดยสมาชิกอาเซียนทั้งรถยนต์และการขนส่ง ...
    น.ส.ศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยจะต้องเร่งผนึกกำลังกับอาเซียนในการผลักดันให้การเจรจาเปิดเสรีในกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)     ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน และคู่เจรจา 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ให้แล้วเสร็จภายในปี 59 ตามกำหนด เพื่อผลักดันให้เกิดกลุ่มการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก … นายสาธิต ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ กล่าวว่า ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จ.สระแก้ว เตรียมความพร้อมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทย - กัมพูชา โดยประเมินว่ามูลค่าการค้าผ่านด่านอรัญประเทศและพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว จะมีมูลค่าสูงถึง
1 แสนล้านบาท ภายใน 5 ปี

สร้างโดย   - admin NBTC