ทิศทาง แนวโน้มและมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 59

    พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่า จากการลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.สงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล อาทิ  โครงการ Rubber City มูลค่า 1,670 ล้านบาท ณ ศูนย์บริการการลงทุนโครงการนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยตั้งเป้าไว้ว่าในปี 64 จะมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนโรงงานยางพาราไม่ต่ำกว่า 70 ราย
รวมมูลค่าการลงทุนไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาท ... พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในปี 59 รัฐบาลยังคงเดินหน้าเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่หลายโครงการที่จะเข้าสู่เฟสการก่อสร้าง การท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูงกว่าเป้าหมาย รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาเป็นระยะ จึงมั่นใจว่าในปี 59 การส่งออกและเศรษฐกิจไทยในภาพรวมจะเติบโตขึ้นตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ ... รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทการจัดการภาครัฐและเอกชน (MPPM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) คาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 59 จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 3.5 - 4% จากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในประเทศ และจากแรงขับเคลื่อนของภาครัฐเป็นสำคัญ ผ่านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐที่มาจากการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี งบคงค้าง รวมถึงแผนพัฒนาการส่งออกและการค้าชายแดน ซึ่งหากปัจจัยดังกล่าวประสบความสำเร็จ ย่อมทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวจากปี 58 แน่นอน ... นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจกับมาตรการช้อปช่วยชาติ ซึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจปี 59 ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.1 - 0.2% ส่วนความคืบหน้าการปฏิรูปภาษีทั้งระบบนั้น กำลังเตรียมเสนอให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาในวันที่ 4 ม.ค. 59 นอกจากนั้นจะเร่งพัฒนาตลาดทุนไทยให้เชื่อมโยงภูมิภาคควบคู่ไปด้วย สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตาในปี 59 คือความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก รวมถึงราคาน้ำมันและภัยแล้ง ทั้งนี้ คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 59 จะขยายตัวได้ 3.8% โดยมีปัจจัยหนุนที่สำคัญจากการลงทุนภาครัฐและเอกชน

สร้างโดย   - admin NBTC