“ปลัดแรงงาน” ไทย - สิงคโปร์ กระชับความร่วมมือด้านแรงงาน


    ปลัดแรงงาน ร่วมงานการประชุมพัฒนาระบบไตรภาคีอย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนไตรภาคีกว่า 800 คนจาก 14 ประเทศเข้าร่วมงาน เนื่องในโอกาส ‘วันชาติสิงคโปร์’ พร้อมเข้าพบหารือ Mr. Loh Khum Yean ปลัดกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงาน

    วันที่ 26 ตุลาคม 2558 หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ เข้าร่วมการประชุม International Forum on Tripartism - Tripatism for Sustainable Growth and Development ณ Devan Nair Institute for Employment and Employability ประเทศสิงคโปร์ ตามคำเชิญของกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี งานวันชาติสิงคโปร์ และการเป็นสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยมีผู้แทนไตรภาคีจาก 14 ประเทศ จำนวน 800 กว่าคนเข้าร่วมการประชุมฯ

         ทั้งนี้ ในการประชุมฯ นายกาย ไรด์เดอร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จะเป็นผู้กล่าวปาฐกถาและเสวนาร่วมกับผู้แทนไตรภาคีของประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ผู้แทนอาวุโสของประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศบาบาดอส เดนมาร์ค ไอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ จะร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของไตรภาคี สำหรับการพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

         ช่วงบ่ายปลัดกระทรวงแรงงานมีกำหนดการเข้าพบและหารือกับ Mr. Loh Khum Yean ปลัดกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างกระทรวงแรงงานไทย และกระทรวงแรงงานสิงคโปร์
 

สร้างโดย   - admin NBTC