รัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ สถานการณ์ข่าว


    พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” ถึงการดำเนินงานในปี 59 โดยมีนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การแก้ไขปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน และการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC 1300 ... นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เปิดเผยความคืบหน้า
การดำเนินการ ป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU fishing) ก่อนที่สหภาพยุโรป (EU) จะเข้าตรวจสอบอีกครั้งในช่วงวันที่ 18 - 22 ม.ค. 59 ว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำรายงานหลังการตรวจสอบครั้งก่อนของ EU มาเป็นแนวทางแก้ไข ซึ่งมีความก้าวหน้าตามลำดับ ... ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงนโยบายปี 59 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
    ด้านแรงงานจะเน้นความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ กำชับเจ้าหน้าที่ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ดำเนินคดีกับนายจ้างที่กระทำความผิดด้านการใช้แรงงานเด็ก ใช้แรงงานผิดกฎหมายและแรงงานบังคับด้วยอัตราโทษสูงสุด โดยแยกเหยื่อค้ามนุษย์ออกมาเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีกับนายจ้างฐานค้ามนุษย์ต่อไป ... พ.ต.ท.คมสันต์ กันหา สารวัตรกองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (ปคม.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ม.เทคโนโลยีมหานคร ได้ออกแบบโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลความผิดคดีค้ามนุษย์
ทำให้ไทยมีฐานข้อมูลออนไลน์เป็นครั้งแรก โดยเมื่อมีการจับกุมและดำเนินคดีค้ามนุษย์พื้นที่ใด เจ้าหน้าที่ตำรวจจะกรอกรายละเอียดคดีต่าง ๆ ทั้งข้อมูลและรูปภาพใส่ฐานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์     จากนั้นอัยการจะติดตามความคืบหน้า
การฟ้องร้องคดีว่าได้ดำเนินการถึงไหนแล้ว ขณะที่เจ้าหน้าที่ พม. จะเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายค้ามนุษย์ และป้องกันไม่ให้ผู้เสียหายถูกกระทำซ้ำ โดยโปรแกรมนี้จะใช้ได้สมบูรณ์แบบภายในเดือน เม.ย. 59

สร้างโดย   - admin NBTC