สรุปมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 59 สถานการณ์ข่าว

 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมมือดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ สำหรับมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ถือเป็นมาตรการที่น่าพอใจและเป็นนวัตกรรมในรอบหลายสิบปีที่มีเป้าหมายเพื่อการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากองค์กรด้านสุขภาพและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมาก อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะพิจารณานำมาตรการนี้มาใช้อย่างต่อเนื่องในทุกเทศกาลที่มีวันหยุดยาว อาทิ เทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานใหม่ที่ทุกฝ่ายในสังคมจะต้องร่วมมือกันและแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ... นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รักษาการปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ สรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 59 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 58 - 2 ม.ค. 59 เกิดอุบัติเหตุรวม 2,753 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 292 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 2,855 คน สำหรับจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต มี 7 จังหวัด ได้แก่ ตรัง พังงา แพร่ ระนอง สมุทรปราการ สิงห์บุรี และสุโขทัย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 108 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 12 ราย … นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ เมาสุราแล้วขับขี่ รองลงมาคือ ขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดและใช้ความเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ ถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ ถนนในตำบล หมู่บ้าน ถนนกรมทางหลวง และถนนกรมทางหลวงชนบท ตามลำดับ ... ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 59 ว่า ช่วงคุมเข้มระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59 มีอุบัติเหตุสะสมรวม 3,092 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 340 ศพ ผู้บาดเจ็บรวม 3,216 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็น เมาสุราและขับรถเร็วเกินกำหนด โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ จะมีการนำสถิติตัวเลข
การเกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิต และมาตรการในการรับมือ โดยเฉพาะจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินการในเทศกาลอื่นต่อไป

สรุปมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 59 สถานการณ์ข่าว

    พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมมือดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ สำหรับมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ถือเป็นมาตรการที่น่าพอใจและเป็นนวัตกรรมในรอบหลายสิบปีที่มีเป้าหมายเพื่อการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากองค์กรด้านสุขภาพและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมาก อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะพิจารณานำมาตรการนี้มาใช้อย่างต่อเนื่องในทุกเทศกาลที่มีวันหยุดยาว อาทิ เทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานใหม่ที่ทุกฝ่ายในสังคมจะต้องร่วมมือกันและแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ... นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รักษาการปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ สรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 59 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 58 - 2 ม.ค. 59 เกิดอุบัติเหตุรวม 2,753 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 292 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 2,855 คน สำหรับจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต มี 7 จังหวัด ได้แก่ ตรัง พังงา แพร่ ระนอง สมุทรปราการ สิงห์บุรี และสุโขทัย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 108 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 12 ราย … นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ เมาสุราแล้วขับขี่ รองลงมาคือ ขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดและใช้ความเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ ถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ ถนนในตำบล หมู่บ้าน ถนนกรมทางหลวง และถนนกรมทางหลวงชนบท ตามลำดับ ... ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 59 ว่า ช่วงคุมเข้มระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59 มีอุบัติเหตุสะสมรวม 3,092 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 340 ศพ ผู้บาดเจ็บรวม 3,216 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็น เมาสุราและขับรถเร็วเกินกำหนด โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ จะมีการนำสถิติตัวเลข
การเกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิต และมาตรการในการรับมือ โดยเฉพาะจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินการในเทศกาลอื่นต่อไป

สร้างโดย   - admin NBTC