ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 โดยเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา ระหว่างวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต อาคาร 606 สนามเสือป่า ตั้งแต่เวลา 08.00  – 15.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2356 0887
คลิ๊กสื่อประชาสัมพันธ์

สร้างโดย   - mahittee jukrabath