ข่าวฝากประชาสัมพันธ์งาน ตลาดคลองผดุง เกษตรดิจิทัล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอเชิญเที่ยวชมและซื้อสินค้าที่ "ตลาดคลองผดุง : รวมใจภักดิ์ รักแม่เที่ยงแท้ยุติธรรม" ตลอดเดือนสิงหาคม สำหรับในเดือนหน้านั้น ทาง กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดตลาด เกษตรดิจิทัล ซึ่งสามารถเข้าร่วมงานได้ที่ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เช่นเดิมคะ โดยจะจัดระหว่างวันที่5-25 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น.

สร้างโดย   - mahittee jukrabath