ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์และสปอร์ตวิทยุรณรงค์การให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉิน

ท่านสามารถดาวโหลดสื่อประชาสัมพันธ์ได้ดังนี้
- VDO สปอต รถกู้ชีพฉุกเฉิน ดาวน์โหลด
- MP3 สปอต ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต สายด่วน 1669 v1   ดาวน์โหลด
- MP3 สปอต ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต สายด่วน 1669 v2   ดาวน์โหลด
- MP3 สปอต ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต สายด่วน 1669 v3   ดาวน์โหลด  
- MP3 สปอต ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต สายด่วน 1669 v4   ดาวน์โหลด  
- MP3 สปอต ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต สายด่วน 1669 โดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ v2   ดาวน์โหลด  

 

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • Spot-ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต-สายด่วน-1669-v1.mp3
  • Spot-ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต-สายด่วน-1669-v2.mp3
  • Spot-ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต-สายด่วน-1669-v3.mp3
  • Spot-ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต-สายด่วน-1669-v4.mp3
  • Spot-ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต-สายด่วน-1669-โดย-สภานิติบัญญัติแห่งชาติ-v2.mp3