งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจำปี 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ กระทรวงวัฒนธรรมกรการศาสนา
สปอตโทรทัศน์ เวลา 30 วินาที  คลิ๊ก

สร้างโดย   - mahittee jukrabath