วีดีทัศน์การประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 4 เรื่อง

1.สารคดีชุด ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ตอนที่ 5 Download
2. โครงการห้องเรียนกีฬา  Download
3. รายงานผลการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่งพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) สถานีรถไฟฟ้าชุมทางบางซื่อแลสนามหลวง Download
4. รายงานผลการเยือนสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 Download

สร้างโดย   - mahittee jukrabath