สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความสุขให้ประชาชน ฟังดนตรี มีความสุข ร่วมสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5

สร้างโดย   - mahittee jukrabath