โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ” ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทรงเข้าพระทัยถึงความรู้สึกของประชาชนชาวไทยว่ายังคงรำลึกถึงพระองค์มิเสื่อมคลาย และมีความประสงค์จะทำสิ่งที่แสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และเพื่อให้เกิดความสามัคคีในประชาชน ทุกหมู่เหล่า โดยการทำกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จะจัดขึ้นทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. ณ อาคารรับรอง 606 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง และเวลา 17.00 - 20.00 น. ย้ายมายังลานพระราชวังดุสิต สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สามารถจอดรถได้ที่สนามเสือป่า และสวนอัมพร

สร้างโดย   - mahittee jukrabath