โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกัน ปราปรามการทุตจริตและประพฤติมิชอบ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์จัดส่งคลิปวีดีโอต่อต้านการทุตจริต ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกัน ปราบปรามการทุตจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการต่อต้านการทุตจริต มีจำนวน 5 ตอน

ตอนที่ 1 เรียนรู้และรู้จักกับ CPL  คลิ๊ก
ตอนที่ 2 เด็กวันนี้คือผู้สร้างอนาคตประเทศ  คลิ๊ก
ตอนที่ 3 เรื่องแค่นี้...ก็โกงแล้ว  คลิ๊ก
ตอนที่ 4 หยุดคิดซักนิด...ก่อนที่จะเคยตัว  คลิ๊ก
ตอนที่ 5 ความเชื่อ  คลิ๊ก

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
โทร: 02618 2323 ต่อ 1604,1606

สร้างโดย   - mahittee jukrabath