หน่วยงานกำกับดูแลด้านกิจการโทรคมนาคมในประเทศต่างๆ

หน่วยงานกำกับดูแลด้านกิจการโทรคมนาคมในประเทศต่างๆ
 • Argentina
 • Australia
 • Austria
 • Bangladesh
 • Belgium
 • Brazil
 • Canada
 • Colombia
 • Denmark
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hong Kong
 • Iceland
 • India
 • Ireland
 • Italy
 • Japan
 • Korea
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxambourg
 • Macau
 • Mexico
 • Netherlands
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Singapore
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • Taiwan
 • United Kingdom
 • United States of America
หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.itu.int

สร้างโดย   - Global Administrator