Mengambilkira ciri pelbagai graf bagi Television Business Market Condition Data

                 Data industri penyiaran dan televisyen akan diproses dan dipaparkan dalam bentuk graf mengambilkira ciri pelbagai (Business Intelligence: BI) dengan penggunaan interaktif harta yang boleh memilih tempoh masa diperlukan untuk paparan hasil untuk melihat data diundurkan tarikhnya ke semasa, menyebabkan pengiktirafan trend industri yang sebenar berlaku, mudah penggunaan dan kemudahan untuk menggunakan data bagi menyokong kajian dan penyelidikan. Pengetahuan dan kefahaman dalam industri perniagaan televisyen boleh dicipta untuk Office of NBTC, ahli akademik, pelajar dan orang umum. Ia boleh disifatkan sebagai lebih berkesan penggunaan data untuk faedah sosial yang maksimum. Data tersebut akan disebarkan melalui laman web utama Office of NBTC (www.nbtc.go.th) di bawah “Research/Development" Menu, “Television Business Market Condition Data” topik yang telah dibuka untuk kegunaan sejak 2 April 2015 dan seterusnya. Kandungan terdiri daripada laporan pergerakan industri seperti perkadaran saluran penembusan isi rumah di paparan TV, pembahagian penonton untuk melanggan-jenis General Service-Type Program Channel (% Share Viewer) dan TV Rating (TVR) di bawah Program Channel bagi TV Rating by Category dan TV Rating oleh umur, serta data perbelanjaan pengiklanan TV.  


 
                               linkstat.jpg

Create By  - TNBTC