Đồ thị đa chiều đối với dữ liệu tình trạng thị trường phát thanh truyền hình.

         Là việc đưa dữ liệu công nghiệp phát thanh và truyền hình ra xử lý và hiển thị dưới dạng đồ thị đa chiều (Business Intelligence: BI) có tính năng sử dụng kiểu Interactive, có thể chọn lựa thời điểm muốn hiển thị kết quả để xem dữ liệu từ trước đó cho đến hiện nay, giúp biết được xu hướng thực tế của ngành công nghiệp. Dễ sử dụng và thuận tiện cho việc đem dữ liệu sử dụng học tập, nghiên cứu,tạo sự hiểu biết trong công nghiệp truyền hình cả đối với nhân viên NBTC,học giả,sinh viên, cũng như công chúng nói chung và được xem là việc sử dụng thông tin một cách hiệu quả và tối đa hóa lợi ích cho xã hội nhiều hơn. Được công bố trên trang web chính thức của Văn phòng NBTC. (www.nbtc.go.th) dưới đề tài "Nghiên cứu / phát triển" với tựa đề "Dữ liệu tình trạng thị trường truyền hình" bằng cách kích hoạt bắt đầu từ ngày 02 tháng 4 năm 2015 trở đi. Nội dung báo cáo về phong trào trong các lĩnh vực công nghiệp chẳng hạn như tỷ lệ kênh truy cập để xem truyền hình (Household Penetration), tỷ lệ khán giả kênh truyền hình loại thuê bao và loại dịch vụ nói chung (% Share Viewer),  sự phổ biến trong việc xem truyền hình (TV Đánh giá: TVR) được phân chia theo thể loại kênh truyền hình TV Rating by Category và theo độ tuổi (TV Rating by Age), cũng như thông tin giá trị quảng cáo trên truyền hình (TV Advertising Spending).  


 
                               linkstat.jpg

Create By  - TNBTC