(42) งานรับสมัครหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • (43)-การพิจารณาการขออนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง-และกิจการโทรทัศน์.pdf