ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๑๗๐-๒๖๑๗๕ กิโลเฮิรตซ์

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • แผนความถี่-2-26-MHz.PDF