กฎระเบียบที่เกี่ยวกับแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • กฎระเบียบที่เกี่ยวกับแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคในกิจการกระจายเสียง-และกิจการโทรทัศน์.pdf