รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานจัดทำร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานจัดทำร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์.pdf