รายงานผลการศึกษา เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับ 39 สถานีหลักของกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • รายงานผลการศึกษา-เรื่อง-แผนความถี่วิทยุสำหรับ-39-สถานีหลักของกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล-ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน-กสทช-และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ-(ITU).pdf