สรุปสาระสำคัญและกระบวนการขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • สรุปสาระสำคัญและกระบวนการขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ-การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์.pdf