แนวปฏิบัติทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Technical Guidelines for Digital Terrestrial Television Broadcasting)

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • แนวปฏิบัติทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล-(Technical-Guidelines-for-Digital-Terrestrial-Television-Broadcasting).pdf