โทรทัศน์ดิจิตอลระบบ DVB-T2 : เทคโนโลยีและมาตรฐานทางเทคนิค (DVB-T2 System: Technology and Technical Standards)

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • โทรทัศน์ดิจิตอลระบบ-DVB-T2-_-เทคโนโลยีและมาตรฐานทางเทคนิค-(DVB-T2-System_-Technology-and-Technical-Standards).pdf