การเข้าร่วมประชุมระดับทวิภาคี ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและการสื่อสารแห่งรัฐบาลญี่ปุ่น และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ การเข้าร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยตัวชี้วัดด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศแล

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • การเข้าร่วมประชุมระดับทวิภาคี-ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและการสื่อสารแห่งรัฐบาลญี่ปุ่น-และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง-กิจการโทรทัศน์-และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ-และ-การเข้าร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยตัวชี้วัดด้านโทรคมนาคม-และเทคโนโลยีสา.pdf