รายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุมและบรรยาย เรื่อง “ประสบการณ์การบริหารกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม” ณ กรุงเนปิดอว์ สหพันธ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • รายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุมและบรรยาย-เรื่อง-ประสบการณ์การบริหารกิจการกระจายเสียง-กิจการโทรทัศน์-และกิจการโทรคมนาคม”-ณ-กรุงเนปิดอว์-สหพันธ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์.pdf