รายงานสรุปการเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลเนื้อหาโฆษณา “Advertising standards-principles and practice dialogue” ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Download

  • รายงานสรุปการเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลเนื้อหาโฆษณา-Advertising-standards-principles-and-practice-dialogue”-ณ-เมืองฮานอย-สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.pdf

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 6:54:44 PM)