รายงานสรุปการเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลเนื้อหาโฆษณา “Advertising standards-principles and practice dialogue” ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • รายงานสรุปการเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลเนื้อหาโฆษณา-Advertising-standards-principles-and-practice-dialogue”-ณ-เมืองฮานอย-สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.pdf