วันที่บันทึก : 24 ตุลาคม 2561

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 890-895/935-940 MHz

ดาวน์โหลด