วันที่บันทึก : 3 เมษายน 2561

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลภาครัฐเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งประเภทปฏิบัติการระดับสูงของสำนักงาน กสทช.

ดาวน์โหลด

  • ปก-สนง-กสทช-ที่-22.pdf