วันที่บันทึก : 28 พฤษภาคม 2561

หัวข้อ : ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อบุคคลภาครัฐผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งประเภทปฏิบัติการระดับสูง และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการของสำนักงาน กสทช.

ดาวน์โหลด

  • ปก-สนง-กสทช-ที่-34.pdf