วันที่บันทึก : 18 มกราคม 2562

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. เพื่อปฏิบัติงานประจำส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ดาวน์โหลด

  • ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ.pdf
  • ประกาศฯ.pdf