วันที่บันทึก : 5 ตุลาคม 2561

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ

เล่มที่ : 135

ตอนพิเศษ : 246

หมวด : ง

ลงวันที่ : 3/10/2561 13:20:09

ดาวน์โหลด

  • ประกาศลงราชกิจจา-3-ต-ค-61.PDF