การประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561

การประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561
เวลา 9.30 น. ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่ goo.gl/forms/97h6YTcCor52IoOo2

และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ด้านล่างนี้

Download

  • 1-รายงานการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-5_2560.pdf
  • 2-วาระการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-1_2561.pdf
  • 3-เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-1_2561.pdf

Create by  -   (7/5/2018 11:47:08 AM)