การประชุม ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 19 กันยายน 2561

การประชุม ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 19 กันยายน 2561
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่ https://goo.gl/forms/G74Ict33iCiAyWC13

และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ด้านล่างนี้

Download

  • 1-รายงานการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-2_2561.pdf
  • 2-วาระการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-3_2561.pdf
  • 3-เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-3_2561_final.pdf
  • 4-Agenda-Plenary.pdf
  • 5-Agenda-WG1.pdf
  • 6-Agenda-WG2.pdf

Create by  -   (9/3/2018 5:19:33 PM)