การประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

การประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่ https://goo.gl/forms/Tacoq7yT0oFrd2NR2

และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ด้านล่างนี้

Download

  • 1-รายงานการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-1_2561.pdf
  • 2-วาระการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-2_2561.pdf
  • 3-เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-2_2561.pdf
  • 4-Drafted-Agenda.pdf
  • 5-Drafted-TOR-for-JTC-Thai-Myanmar.pdf
  • 6-Joint-technical-report-APPENDIX-A-of-7-March-2018.pdf

Create by  -   (4/26/2018 10:58:37 AM)