การประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 19 เมษายน 2562

การประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 19 เมษายน 2562
เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่  forms.gle/fdoAzCWDyVSykE7h8

และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ด้านล่างนี้

สร้างโดย   - สำนักบริหารคลื่นความถี่ (คภ)

Download

  • 01-(ร่าง)-รายงานการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-1_2562.pdf
  • 02-วาระการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-2_2562.pdf
  • 03-(ร่าง)-เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-2_2562.pdf
  • 04-0-Agenda-Plenary.pdf
  • 04-1-Agenda-WG1.pdf
  • 04-2-Agenda-WG2.pdf