การหารือกลุ่มย่อย (Focus Group) เกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 71-76 GHz และ 81-86 GHz (E-band)

ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วม Focus group โปรดลงทะเบียนโดย click ตอบแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
 
แบบตอบรับเข้าร่วม Focus group E-band วันที่ 28 ต.ค. 56
 
และโปรดดาวน์โหลดเอกสารประกอบการหารือดังต่อไปนี้  เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้จะไม่แจกเอกสาร (paperless meeting)

Download

Create by  - 2fellows  admin (2/16/2016 2:28:29 PM)