การหารือกลุ่มย่อย (Focus Group) เกี่ยวกับการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ VHF


การหารือกลุ่มย่อย (Focus Group) เกี่ยวกับการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ VHF
การหารือกลุ่มย่อย (Focus Group) เกี่ยวกับการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ VHF
 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. 
 
ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วม Focus group โปรดลงทะเบียนโดย click ตอบแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
 
 
แบบตอบรับเข้าร่วม Focus group 
 
presentation

Create By  - admin NBTC