การประชุมเตรียมการ 5G (Plenary ครั้งที่ 1/2561)

สร้างโดย   - สำนักบริหารคลื่นความถี่ (คภ)

Download

  • เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อม-5G-240561.pdf