การประชุมคณะทำงานเตรียมการ 5G ด้านคลื่นความถี่และมาตรฐาน ครั้งที่ 1/2561

สร้างโดย   - สำนักบริหารคลื่นความถี่ (คภ)

Download

  • เอกสารประกอบการประชุม-ครั้งที่-1-61-Complete.pdf
  • รายงานการประชุมคณะทำงานเตรียมการ-5G-ด้านเทคนิค-ครั้งที่-1-2561.pdf