การประชุมคณะทำงานเตรียมการ 5G ด้านคลื่นความถี่และมาตรฐาน ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะทำงานเตรียมการ 5G ด้านคลื่นความถี่และมาตรฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

 

ลงทะเบียน   ที่นี่ 

สร้างโดย   - สำนักบริหารคลื่นความถี่ (คภ)

Download

  • NEW_TOR-sharing-and-compatibility-C-band-vs-IMT_V5.pdf
  • เอกสารประกอบการประชุม-ครั้งที่-2-61-Complete-rev1.pdf